Nidarø Treningssenter

Bitfix Gaming og Drammen Esportklubb slår seg sammen

Pressemelding!

Bitfix Gaming (BFG) og Drammen E-sport Klubb (DEK) slår seg sammen for å gi våre E-sport utøvere, gamere, streamere og spillsamfunn et enda bedre grunnlag for å lykkes i en krevende arena med enormt vekstpotensiale.

Alle spillere og ledelse i DEK blir med under Bitfix Gaming fanen og sammen skal vi sørge for å tilby en trygg, solid og inkluderende arena for ungdom og voksne som brenner for E-sport/Gaming og ønsker å skape en karriære innen denne fantastiske arenaen som E-sport og Gaming er.

Tilsammen vil vi ha over 70 aktive spillere på ulike nivåer innen E-sport og det krever en organisasjon som er godt strukturert og har mye bra på plass allerede, men som også er villig til å lære av andre og se på alternativer i tiden som kommer. Dette er noe vi alle er innstilt på å jobbe hardt for og vi ønsker å bidra så positivt som overhodet mulig med å gjøre E-sport og Gaming til en synlig og viktig arena for arbeid, kultur, lek, underholdning og toppidrett i Norge og internasjonalt i årene som kommer. Sammen har vi blitt sterkere enn noen gang, vi gleder oss til fortsettelsen!

Velkommen til Bitfix Gaming

Pressrelease in English!

Bitfix Gaming (BFG) and Drammen E-sport Klubb (DEK) are teaming up to give our E-sports practitioners, gamers, streamers and gaming communities an even better foundation for succeeding in a demanding arena with enormous growth potential.

All players and management at DEK will join forces under Bitfix Gaming, and together we will provide a safe, solid and inclusive arena for youth and adults who are passionate about E-sports / Gaming and want to create a career in this amazing arena that E-sports and Gaming are.

Together we will have over 70 active players at various levels in E-sports and it requires an organization that is already well structured, but who is also willing to learn from others and look at alternatives in the time to come. This is something we are all committed to working hard for and we want to contribute as positively as possible to making E-sports and Gaming a visible and important arena for work, culture, play, entertainment and top sports in Norway and internationally in the following years. Together we have become stronger than ever, we look forward to the continuation!

Welcome to Bitfix Gaming